Kryterium dochodowe mieszkanie komunalne

Kryterium dochodowe mieszkanie komunalne

2020-12-15

Mieszkanie od zawsze stanowiło istny element związany z życiem człowieka. Nie każdego niestety stać na zakup własnego mieszkania czy domu. Dla osób z niskimi dochodami wprowadzono system mieszkań komunalnych.

Co to są mieszkania komunalne?

Każda gmina posiada w swoich zasobach pewną pulę mieszkań przeznaczonych dla osób, które z różnych przyczyn objęte są pomocą społeczną. W ramach tej pomocy władze miasta przyznają lokal mieszkalny osobom nie posiadającym możliwości nabycia mieszkanie na wolnym rynku czy nie posiadającym tytułu do mieszkania spółdzielczego. Ilość tych mieszkań jest w sposób znaczny ograniczona. Standard mieszkań komunalnych jest zróżnicowany. Zróżnicowanie objawia się również w wysokości czynszu za wynajem i jest on dostosowany do posiadanego aktualnie standardu. Niestety większość gmin nie posiada odpowiednich środków na budowę nowych mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

Różnica między mieszkaniem komunalnym a socjalnym

Mieszkania socjalne to kolejny przykład zasobów mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy. Mieszkania socjalne są mieszkaniami o najniższym standardzie i przeznaczone są głównie dla osób podlegającym eksmisji z dotychczas zajmowanych lokali. Mieszkania socjalne ze względu na swój niski standard posiadają niski czynsz będący płową najniższego czynszu za mieszkania komunalne na danym terenie.

Mieszkanie komunalne, a kryterium dochodowe

Podstawowym warunkiem niezbędnym do spełnienia ubiegając się o mieszkanie komunalne jest posiadanie dochodu. Starając się o lokum komunalne każda osoba musi posiadać dochód pozwalający jej na wnoszenia comiesięcznych niezbędnych opłat związanych z posiadanym lokalem. Dochód osoby ubiegającej się o mieszkanie komunalne musi być na tyle niski, że nie daje on szansy na wynajem mieszkania na wolnym rynku prywatnego najmu.

Każda gmina określa samodzielnie wysokość minimalnego dochodu obowiązującego na jej terenie upoważniającego do ubiegania się o przyznanie mieszkania komunalnego.

Uchwała gminy w odniesieniu do spraw przydziału mieszkania komunalnego może zawierać jeszcze dodatkowe kryteria decydujące o przyznaniu odpowiedniego lokum. Może to być np. staż pobytowy na terenie gminy dla osób przyjezdnych. Dodatkowo może to być również wymóg pracy na terenie danej gminy.

Kolejnym kryterium może być także wymóg metrażowy. W ramach tego kryterium każda gmina określa jaka jest minimalna powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca.

Każda gmina określa również procentowo wielkość wymaganego dochodu w odniesieniu np. do najniższej emerytury, która to wielkość upoważnia do składania wniosku o przyznanie mieszkania komunalnego. Wielkość tego procentowego wskaźnika jest różna w zależności od ilości osób stanowiących członków rodziny składającej wniosek.

Od ogólnie przyjętych kryteriów gmina może w szczególnych wypadkach odstąpić i przyznać mieszkanie komunalne osobie niespełniającej stawianych wymogów.