Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

2020-12-15

Kupno i sprzedaż nieruchomości jest dobrze prosperującym rynkiem. Każdy podmiot na tym rynku ma swoje prawa. Spora grupa osób posiadająca mieszkanie zakupione w kredycie hipotecznym z różnych powodów wyraża chęć sprzedaży swojego mieszkania przed upływem terminu jego spłaty. Taka operacja jest jak najbardziej możliwa do przeprowadzenia.

Od czego zacząć sprzedaż mieszkania z kredytem?

Pierwszy krok

Podstawową czynnością powinna być wizyta w banku kredytującym mieszkanie i pobranie zaświadczenia o stanie zadłużenia. Na podstawie tej informacji wiadomo będzie za jaką minimalną kwotę będzie możliwa planowana sprzedaż. Jeśli kredyt na zakup sprzedawanego mieszkania pobrany był kilka lat temu i regularnie spłacany, kwota zadłużenia powinna być niższa od kwoty sprzedawanego mieszkania. Taka sytuacja jest bardzo klarowna i nie powinna sprawiać żadnych problemów.

Drugi krok

Kiedy już jest się w posiadaniu informacji o kwocie zadłużenia można przystąpić do poszukiwania nabywcy.

Trzeci krok

Z chwilą znalezienia chętnego na zakup mieszkania obciążonego kredytem, należy udać się do banku po promesę. Promesa jest dokumentem zaświadczającym o tym, że bank zobowiązuje się do wykreślenia swojego roszczenia i wskazuje konto na jakie należy dokonać wpłaty. Promesa ważna jest 30 dni, dlatego warto z jej pobraniem poczekać do chwili znalezienia kupca. Za wystawienie promesy bank pobiera opłatę.

Czwarty krok

Mając kupca i promesę można przystąpić do finalizowania transakcji. Umowa musi być sporządzona u notariusz. Jeśli kwota wynikająca ze sprzedaży mieszkania przewyższa wysokość zobowiązania w banku w umowie należy wskazać dwa konta bankowe. Jedno konto to, to wskazane przez bank,a drugie to konto osoby sprzedającej mieszkanie. Kupujący na konto bankowe przelewa kwotę należną bankowi, natomiast pozostałą kwotę przelewa na konto sprzedającego. Suma obu przelewów musi być równa kwocie wynikającej z ustalonej w umowie sprzedaży. Notariusz za sporządzenie niezbędnych dokumentów pobiera opłaty.

Piąty krok

Zmiany dotyczące zapisów w hipotece. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie odpowiedniego zapisu w umowie kupna-sprzedaży mieszkania stanowiącego kto dokonuje zmian w księdze wieczystej. Dla kupującego bezpiecznym rozwiązaniem jest kiedy to on zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian w hipotece. Kiedy spoczywa to na jego barkach ma pewność, że wszystko będzie w odpowiednim czasie przeprowadzone.

Przedstawione pięć kroków niezbędnych do sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem dotyczy sytuacji kiedy osoba kupująca dokonuje transakcji gotówką. Podobnie przebiega sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem przez osobę dokonującą zakupu za pomocą kredytu. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zaczerpnięcie informacji przez kupującego mieszkanie w kredycie jakie dokumenty dodatkowo wymagał będzie bank udzielający kredytu na zakup obciążonego kredytem mieszkania.